Algemeen

Naam *
Voornaam *
Geboortedatum *
(bv. 31/12/2000)
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Gemeente *
Tel. of GSM *
Email *


Carriere

Huidige activiteit *
Huidig statuut *
Vermeld je specialiteiten en/of kwaliteiten (TOP 3)*
1:
2:
3:
Heb je ooit eigen personeel in dienst gehad? *
CV *
Motivatiebrief *
OVERTUIG ONS DAT JE ONS CONCEPT HEBT BEGREPEN, EN MOTIVEER HIER WAAROM JIJ EEN WR BENT!
Pasfoto *
Extra bijvoegsel 1
Extra bijvoegsel 2
Extra bijvoegsel 3
Welk soort functie zoek je? *
Welk soort franchise (concept) geniet jouw interesse (meerdere mogelijk)?
Beschik je over een eigen pand? *
Indien eigen pand, wat is de grootte?(specifieer in m2)?
Wat is de maximale eigen investering die je wil of kan inbrengen? *
(uitgaand van 1/3 eigen en 2/3 vreemd vermogen)
Wat is jouw gewenste werkregio? *
Ben je lid van netwerken of organisaties? Zo ja, specifieer
 
Hoe ken je Wijze Raven *